Renovera Innergårdar Stockholm

Vi ger din innergård ett lyft

Övriga tjänster

Mark-och grundarbeten

Vi utför markarbeten av alla slag: dränering, tätskikt, asfaltering, avlopp och plattsättning. Vi har en stark maskinpark och erfarna medarbetare som genomför arbetet på ett säkert sätt.

Bygg

Vi utför ett brett utbud tjänster inom bygg: snickerier, renoveringar med mera. Hör av dig till oss för mer information om våra byggtjänster.

Trädgårdsarbeten

Vi kan hjälpa din bostadsrättsförening eller ditt företag att anlägga en trädgård. Vi kan med stor professionalitet ge ditt område ett helt nytt utseende och skapa en större trivsel för de boende.

Måleriarbeten

Våra duktiga målare utför ett brett utbud måleritjänster, både inom- som utomhus.

 

 

Breda kunskaper inom bygg- och markarbeten