Renovera Innergårdar Stockholm

Vi ger din innergård ett lyft

Trivsamma och
hållbara innergårdar

Vi renoverar din innergård i Stockholm

Välkommen till Renovera innergårdar Stockholm – en hemsida från ett mångsidigt företag inom bygg och markarbeten.

Vi har stor erfarenhet av att renovera innergårdar – men utför även andra markarbeten. Vi kan hjälpa dig att skapa en hållbar, praktisk och estetiskt tilltalande innergård till din bostadsrättsförening i Stockholm. Låt de boende och alla besökare få en trivsam utemiljö att njuta av!

innergård

Erfarna och kompetenta medarbetare

Våra medarbetare vet exakt vilka problem man kan stöta på när man renoverar en innergård – och hur man löser dessa situationer. Balkar och underliggande skikt som skadats av vibrationer samt slitage från fordon och gångtrafikanter är problem som är svåra att upptäcka okulärt. Fuktskador orsakade av bristfällig dränering eller slitna tätskikt är ett annat vanligt problem. Trädrötter som växt okontrollerat kan också påverka lagren under asfalten på innergården. Låt oss göra en inspektion av din innergård så kan vi åtgärda dina problem.

Ska man få till en trevlig innergård så gäller det att hitta balansen mellan funktionalitet och estetik. Om man lägger för stort fokus på funktionen så kommer trivseln att bli lidande – och vice versa. Det estetiska tenderar också att bli ganska kostsamt. Se till att ha ett ordentligt samråd med grannar eller styrelsen i din bostadsrättsförening om hur innergården ska se ut – inte minst är det väldigt viktigt att ha en tydlig budget för arbetet. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att lägga upp en fungerande plan för din innergård!

Viktigt att tänka på när man ska renovera innergårdar i Stockholm

Ett annat användbart tips inför en renovering av en innergård är att redan i ett tidigt stadium tänka igenom vilka som kommer att använda miljön i frågan. Singlar, barnfamiljer, äldre par? För att en innergård ska bli lyckad så gäller det att alla dessa grupper att trivas. En enhetlig men samtidigt varierad innergård har störst chans att få så många som möjligt att trivas.

Glöm inte bort underhållet av innergården! Att hålla en innergård i gott skick är mycket viktigt för att den ska kunna användas på ett trivsamt sätt. Växter, bord och stolar och annat som hör till gården bör vårdas med omsorg. Ser det slitet och nedgånget ut så kommer ingen att vilja sitta där – och det ser också trist och för alla omkringboende.

Vad behöver man göra när man ska renovera en innergård? Först och främst krävs det ett rivningsarbete, detta för att man ska kunna byta ut eller förstärka bjälklag eller annan grundkonstruktion. När rivningen är klar så monterar vi balkar och gjuter över dessa med betong. Därefter genomförs värmeisolering och installation av tätskikt för att innergården ska vara tålig mot vädrets makter och andra yttre faktorer.

Vi kan hjälpa till med att anlägga trädgård

Nästa steg i arbetet är överbyggnad och finplanering av innergården. Vi kan även vid önskemål anlägga trädgård och enstaka grönytor på innergården.

När man renoverar innergårdar i Stockholm eller på någon annan del av Sverige är det av absolut största vikt att tätskikten är rätt anlagda och håller en lång tid framöver. Vårt nordliga klimat ställer tuffa krav på tåligheten. Därför är det mycket viktigt att man arbetar med hållbara material och korrekta metoder. Vi har tillgång det som behövs för att renovera innergårdar på bästa möjliga sätt – professionella maskiner och moderna material.

En innergård kan vara så mycket mer än betong, asfalt och cykelställ. Vi kan även hjälpa till med att anlägga de små grönytorna på innergården. En innergård i en bostadsrättsförening blir mycket mer attraktivt med lite grönska – en grillfest med grannarna blir så mycket trevligare med lite grönt.

Vi hjälper till med planering och förslag

Passa på att renovera er innergård. Vi kan hjälpa er med planeringen och ge er förslag på hur vi ska öka trivseln på innergård.

Varmt välkommen att höra av dig till oss redan idag för mer information eller offertförslag. Vi är specialister på att renovera innergårdar i Stockholm!

Experten på att renovera innergårdar i Stockholm